İşin Vəziyyəti barədə onlayn məlumat


Ərizə nömrəsini daxil edin:


Məhkəmənin İşin vəziyyətii barədə axtarış sistemi yalnız aşağıda sadalanan işlərin hazırkı vəziyyəti barədə məlumat almağa imkan yaradır:
  • Məhkəmə icraatına verilən
  • Anonim olmayan
  • Məhkəmə tərəfindən baxılacaq və ya son iki il ərzində baxılmış
Barəsində məlumat almaq istədiyiniz şikayət ərizəsi yuxarıdakı kriteriyalara cavab verməzsə, aşağıdakı mesajı alacaqsınız: "Bu şikayət ərizəsi üçün məlumat verilə bilməz." Nəzərinizə çatdırırıg ki, İşin Gedişi barədə məlumat işin gedişi dəyişdirildikdən 2 ay sonra sistemdə görünür.