Status predmeta


Unesite broj predstavke


Pretraživač Status predmeta (SOP) omogućava strankama u postupku da saznaju u kojoj fazi se nalaze predmeti koji:
  • su dodijeljeni u rad nekom sudskom tijelu
  • nisu anonimni
  • su u toku pred Sudom ili je o njima odlučeno u posljednje dvije godine
Ako predstavka koju tražite ne ispunjava gorenavedene kriterije, pojaviće se poruka sljedećeg sadržaja: "O ovoj predstavci nije moguće dobiti informacije." Napominjemo da su informacije u vezi sa statusom predmeta dostupne tek dva mjeseca nakon nastale promjene u statusu određenog predmeta.