Справки по движението на жалбите


Моля въведете номера на жалбата


Формулярът за справки по движението на жалбите дава възможност да се провери на какъв стадий от производството се намира дадена жалба, която:
  • Е разпределена за разглеждане от съдебен състав
  • Не е анонимна
  • Е висяща или е била решена в последните две години
Ако жалбата, която търсите, не отговаря на горните критерии, ще получите съобщение: "За тази жалба не може да Ви бъде предоставена информация". Моля отбележете, че информацията относно движението на жалбите ще бъде достъпна в интернет два месеца след настъпване на съответна промяна.