Estat del procediment en línia


Entri el número de la demanda


El buscador del Tribunal "Estat del procediment (SOP)" permet a les parts conèixer en quin estadi del procediment es troba un cas per les demandes que són:
  • Atribuïdes a una formació judicial
  • No són anònimes
  • Es troben pendents davant del Tribunal o que han estat examinades en els últims dos anys
Si la demanda que busca no satisfà els criteris mencionats apareixerà el missatge següent: "No es pot proporcionar cap informació sobre aquesta demanda". Tingui en compte que la informació relativa a l'estat del procediment està disponible dos mesos després d'un canvi d'estadi de procediment d'un cas.