asian käsittelyn tila verkossa


valitusnumero:


Tuomioistuimen asian käsittelyn tilaa (SOP) koskevalla hakukoneella osapuolet saavat tietoonsa niiden valitusten tilan, jotka:
  • on annettu juridisen kokoonpanon ratkaistavaksi
  • eivät ole anonyymejä
  • odottavat tuomioistuimen käsittelyä tai jotka on käsitelty viimeisen kahden vuoden aikana.
Mikäli etsimänne valitus ei täytä yllä mainittuja kriteereitä, seuraava lause ilmestyy: "Tästä valituksesta ei ole saatavilla lisätietoja." Huomioikaa, että valituksen tilaa koskeva tieto on saatavilla kaksi kuukautta sen jälkeen kun valituksen tilassa on tapahtunut muutos.