ინფორმაცია საქმის მიმდინარე მდგომარეობის შესახებ


გთხოვთ შეიყვანოთ საქმის ნომერი


სასამართლოს საქმის მდგომარეობის სამძებრო სისტემა (SOP) ეხმარება მხარეებს შეიტყონ თუ რა მიმდინარე პროცედურულ ეტაპზე იმყოფება საჩივარი. ეს ეხება მხოლოდ იმ საქმეებს, რომლებიც:
  • მიეკუთვნენ რაიმე სასამართლო ფორმირებას
  • არ არიან ანონიმურები
  • არიან სასამართლოს განსახილველ საქმეთა ნუსხაში ან განხილულ იქნენ სასამართლოს მიერ ბოლო ორი წლის განმავლობაში
"თუკი საჩივარი, რომელსაც თქვენ ეძებთ არ აკმაყოფილებს ზემორე პირობებს, თქვენს ეკრანზე „საჩივრისთვის ინფორმაციის მოძიება შეუძლებელია“ შეტყობინებას იხილავთ. აგრეთვე, გასათვალისწინებელია, რომ ცალკეული საჩივრისთვის, ინფორმაცია საქმის მიმდინარე მდგომარეობაში ცლილების შესახებ, ამ ცვლილების შემდგომ, მხოლოდ ორი თვის მანძილზეა ხელმისაწვდომი."