Nagrinėjimo stadija (internete)


Įveskite bylos numerį


Teismo bylų nagrinėjimo stadijos paieškos sistema suteikia galimybę bylos šalims susipažinti su esama bylos nagrinėjimo stadija. Tai taikoma byloms, kurios:
  • priskirtos vienai iš Teismo sudėčių
  • nėra anonimiškos
  • šiuo metu nagrinėjamos Teisme arba buvo išspręstos per praėjusius dvejus metus
Jeigu byla, kurios ieškote, neatitinka aukščiau išvardintų kriterijų, Jūs išvysite žinutę: "Apie šią bylą negalime suteikti jokios informacijos". Atkreipkite dėmesį į tai, kad informacija apie bylos nagrinėjimo stadiją yra prieinama po dviejų mėnesių, kai bylos nagrinėjimo stadija pasikeičia Teisme.