Tiesvedības gaitas izsekošana tiešsaistē


Lūdzu ievadiet sūdzības numuru:


Tiesvedības gaitas (TG) meklētājs ļauj dalībniekiem iepazīties ar sūdzības pašreizējo tiesvedības stadiju vienīgi tajās lietās, kuras:
  • ir nozīmētas izskatīšanai kādā no Tiesas sastāviem
  • nav anonīmas
  • gaida izskatīšanu Tiesā, vai ir pabeigtas pēdējo divu gadu laikā
Ja sūdzība, kuru Jūs meklējiet, neatbilst augstāk minētajiem kritērijiem, parādīsies šāds ziņojums: "Nekāda informācija par šo sūdzību nav pieejama." Lūdzam ņemt vērā, ka informācija attiecībā uz TG ir pieejama divus mēnešus pēc izmaiņām tiesvedības gaitā.