Stand van zaken online


Gelieve het verzoekschriftnummer in te vullen:


De Stand van Zaken-zoekmachine van het Hof stelt partijen in staat om kennis te nemen van het huidige procedurele stadium van een verzoekschrift voor zaken die zijn:
  • Toegewezen aan een gerechtelijke formatie
  • Niet geanonimiseerd
  • Aanhangig voor het Hof of in de afgelopen twee jaren behandeld
Indien het verzoekschrift waar u naar zoekt niet voldoet aan de hierboven vermelde criteria zal het volgende bericht verschijnen: "Voor dit verzoekschrift kan geen informatie gegeven worden." Gelieve er nota van te nemen dat de informatie m.b.t. de stand van zaken beschikbaar is twee maanden nadat zich een wijziging in de procedurele stand van zaken heeft voorgedaan in een zaak.