Stan sprawy online


wpisz numer skargi:


Wyszukiwarka Trybunału SOP pozwala stronom sprawdzić etap postępowania dla spraw, które :
  • zostały przydzielone jednemu ze składów sędziowskich
  • nie są anonimowe
  • są zawisłe przed Trybunałem lub zostały rozpatrzone w okresie ostatnich dwóch lat
Jeśli wyszukiwana skarga, nie odpowiada wyżej wymienionym kryteriom pojawi się następujący komunikat: "Brak informacji dotyczących niniejszej skargi". Należy zauważyć, iż informacje dotyczące etapu postępowania są dostępne po upływie dwóch miesiący po jego zmianie.