Stanje postopka na spletu


Vnesi številko pritožbe


Iskalnik po stanju postopka (SOP) Sodišča strankam omogoča iskanje trenutne faze postopka, v katerem se nahaja pritožba, vendar le v zadevah, ki so:
  • dodeljene sodnemu sestavu,
  • niso anonimne,
  • v obravnavi pred Sodiščem ali so bile obravnavane v zadnjih dveh letih.
Če pritožba, ki jo iščete, ne ustreza zgornjim merilom, se pojavi sporočilo: „V zvezi s to zadevo vam podatkov ne moremo posredovati.“ Upoštevajte, da so podatki v zvezi s stanjem postopka na voljo dva meseca po spremembi stanja postopka v tej zadevi.