Yargılama Süreci (online)


Başvuru numarasını giriniz


Aşağıda belirtilen koşullarda, Mahkeme'nin Yargılama Süreci arama motoru (SOP), taraflara bir başvurunun hangi aşamada olduğunu gösterir
  • Başvuru bir hukuki birime tevdi edilmişse
  • Başvurucunın kimliği gizli tutulmuyorsa
  • Derdest ise veya son iki yıl içinde karara bağlanmışsa
Şayet başvurunuz yukarıda belirtilmiş olan kriterlere uymuyorsa, "Bu başvuruya ilişkin bilgi verilememektedir" ibaresi çıkacaktır. Başvuru hakkındaki bilgiler ancak süreçte bir değişiklik olduktan iki ay sonra güncellenmektedir.