Faza proceduriale Online


Luteni të shkruani numrin e Kërkesës:


Motori i kërkimit Faza Proceduriale përpara Gjykatës (SOP) u mundëson palëve të marrin informacion për fazën aktuale proceduriale të një kërkese vetëm për çështjet që janë:
  • Caktuar në një formacion gjyqësor
  • Që nuk janë anonime
  • Në pritje për t'u shqyrtuar nga Gjykata ose janë trajtuar brenda dy viteve të fundit
Nëse kërkesa që jeni duke kërkuar nuk i plotëson kriteret e mësipërme, mesazhi i mëposhtëm do të shfaqet: "Asnjë informacion nuk mund të jepet për këtë kërkesë." Luteni të vini re që informacioni në lidhje me fazën aktuale proceduriale (SOP) është i disponueshëm dy muaj pas një ndryshimi në fazën e procedurës së një çështje.