Գործի վարույթի ընթացքի վերաբերյալ առցանց տեղեկատվություն


Խնդրվում է մուտքագրել դիմումի համարը


Դատարանում գործի վարույթի ընթացքի (SOP) որոնողական համակարգը կողմերին հնարավորություն է տալիս տեղեկանալ դիմումի դատավարական փուլի մասին բացառապես այն գործերի վերաբերյալ, որոնք.
  • հանձնվել են դատական կազմի
  • անանուն չեն
  • դեռևս քննվում են Դատարանի կողմից, կամ որոնց քննությունն ավարտվել է վերջին երկու տարվա ընթացքում
Եթե Ձեր կողմից որոնվող դիմումը չի բավարարում վերոնշյալ չափանիշներին, Դուք կտեսնեք հետևյալ հաղորդագրությունը. «Տվյալ դիմումի վերաբերյալ տեղեկատվություն չի կարող տրամադրվել»: Խնդրվում է նկատի ունենալ, որ գործի վարույթի ընթացքին (SOP) վերաբերող տեղեկատվությունը հասանելի է դիմումի դատավարական փուլի փոփոխությունից երկու ամիս անց: