Saksbehandlingsstatus på nett


Vennligst angi saksnummer


Domstolens søkemotor (SOP) gir partene mulighet til å finne ut hvilket trinn i prosessen en klage befinner seg på. Det gjelder bare for klager som er:
  • Tildelt en domstolsformasjon
  • Ikke anonyme
  • Som står for Domstolen eller har blitt behandlet innen de siste to årene.
Hvis klagen du søker etter ikke oppfyller de ovennevnte kriteriene vil følgende melding komme opp: "Ingen informasjon kan bli gitt om denne klagen." Vennligst vær oppmerksom på at informasjon om endringer med hensyn til hvilket trinn i prosessen saken er på, er tilgjengelig to måneder etter at en sak har gått over til et nytt trinn.