Förfarandets stadium online


Ange målnummer


Denna sökmotor kan användas för att ta reda på vilket stadium i förfarandet ett mål befinner sig, om målet:
  • har hänförts till en domarsammansättning
  • inte är anonymt
  • ännu inte är avgjort eller har avgjorts under de senaste två åren
Om målet du söker inte uppfyller dessa kriterier kommer följande meddelande att ges: "Ingen information kan ges avseende detta mål." Vänligen notera att åtgärder i ett mål visas i denna sökmotor två månader efter att de vidtagits.