Menetluse hetkeseis


Palun sisestage avalduse number


Kohtu menetlusstaadiumi otsingumootor (SOP) võimaldab pooltel teada saada avalduse menetluse seisu üksnes nende menetluste kohta, mis:
  • On registreeritud kohtule otsuse tegemiseks
  • Ei ole anonüümsed
  • On kohtus otsuse ootel või on menetletud viimase kahe aasta jooksul
Juhul, kui Teie otsitava avalduse kohta sisestatud andmed ei vasta ülaltoodud tingimustele, ilmub järgnev teade: "Selle avalduse kohta informatsioon puudub". Arvestage, et informatsioon menetlusstaadiumi muutumise kohta avaldatakse kaks kuud pärast muudatust .