Στάδιο της διαδικασίας Online


Παρακαλώ εισάγετε έναν αριθμό προσφυγής


Η μηχανή αναζήτησης του Δικαστηρίου Στάδιο της Διαδικασίας (SOP) επιτρέπει στα μέρη να γνωρίζουν την πορεία μιας προσφυγής για τις υποθέσεις που:
  • Έχουν ανατεθεί σε δικαστική σύνθεση
  • Δεν είναι ανώνυμες
  • Εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή εξετάστηκαν εντός των τελευταίων δυο ετών
Εάν η προσφυγή που αναζητείτε δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα εμφανιστεί το εξής μήνυμα: "Καμία πληροφορία δεν μπορεί να παρασχεθεί για αυτή την προσφυγή." Παρακαλώ σημειώστε ότι πληροφορίες που αφορούν το στάδιο της διαδικασίας μιας υπόθεσης είναι διαθέσιμες δυο μήνες μετά την αλλαγή του σταδίου διαδικασίας.