Фаза на постапката он-лајн


Ве молиме внесете го бројот на жалбата


Пребарувачот на Судот 'Фаза на постапката' им овозможува на страните да дознаат во која фаза од постапката се наоѓа одреден жалба, и тоа единствено за следните жалби:
  • Жалби што се доделени на одредена судска формација
  • Жалби што не се анонимни
  • Жалби што биле поднесени пред Судот или биле разгледувани пред помалку од две години
Доколку жалбата што ја барате не ги исполнува горенаведените критериуми, ќе ја добиете следната порака: 'Не може да добиете никаква информација за овaa жалба'. Ве молиме имајте предвид дека информацијата во однос на фазата на постапката во која се наоѓа одредена жалба станува достапна два месеци по промената на фазата на постапката на одреден предмет.