Статус предмета


Унесите број представке


Претраживач Статус предмета (SOP) омогућава странкама у поступку да сазнају у којој фази се налазе предмети који су:
  • Додељени у рад неком судском телу
  • Нису анонимни
  • У току пред Судом или је о њима одлучено у последње две године
Ако представка коју тражите не испуњава горенаведене критеријуме, појавиће се порука следећег садржаја: "О овој представци није могуће добити информације." Напомињемо да су информације у вези са статусом предмета доступне тек два месеца након настале промене у статусу одређеног предмета.